สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 83
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,293,601
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
 
  สถานที่สำหรับตูบ
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน
[3 เมษายน 2555 09:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9762 คน
 โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน


 

โรงพยาบาลสัตว์ยุคใหม่ ....ใกล้ชิดธรรมชาติ :) 

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง


   เกิดจากความตั้งใจ ของคุณหมอสมบูรณ์ และคุณพงษ์ศักดิ์ สุธีรัตน์ ที่มีอุดมการณ์และความปรารถนาที่จะบรรเทาความทุกข์ของสัตว์ป่วยที่มีอยู่มากมาย จึงได้ขยายสาขาจากเสาชิงช้ารักษาสัตว์ซึ่งได้เปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้กว่า 10 ปี และได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา

   จุดเริ่มต้น เกิดขึ้นภายหลังจากการไปดูงานที่ประเทศอังกฤษ คุณหมอสมบูรณ์ และคุณพงษ์ศักดิ์ สุธีรัตน์ พบว่าในขณะนั้น มีโรงพยาบาลสัตว์ในเมืองไทยที่มีการให้การบริการที่ครบวงจรมีไม่มากนัก จึงได้กลับมาพัฒนาพื้นที่ตลิ่งชันแห่งนี้ เพื่อรองรับแนวคิดการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงทุกชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับสัตว์เลี้ยงที่สำคัญทุกชีวิต

   โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ โดยเปิดให้บริการทั้งด้านการตรวจรักษา การวินิจฉัยโรคและการผ่าตัดด้านต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การรับฝากสัตว์เลี้ยงในส่วนของโรงแรมสัตว์เลี้ยง ตลอดจนรีสอร์ทที่เจ้าของทุกท่าน สามารถพักพร้อมสัตว์เลี้ยงได้เลย นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันได้แบ่งพื้นที่การให้บริการส่วน Pet Shop และการบริการด้าน Grooming โดยแยกออกจากตัวโรงพยาบาลเพื่อเป็นการแบ่งสัดส่วนการให้บริการอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามหลักของการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่อาหาร

   ปัจจุบัน โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัย และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในระบบการบริหารการจัดการให้มีความกระชับ คล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน มุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการจากทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้การดูแลสุขภาพและการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐาน จริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดมา

บริการของเรา

    โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันมี Clinics เฉพาะด้านเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของท่านได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

 การตรวจทางด้านศัลยกรรม

     คลินิกทางด้านศัลยกรรม ให้บริการในด้านการผ่าตัดทั่วไป ตลอดจนโรคหรือสาเหตุที่คุกคามชีวิตสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสัตว์เลี้ยงสูงสุด บนความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงมากที่สุดด้วยเช่นกัน
 
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยในการผ่าตัด และให้เกิดความเจ็บป่วยน้อยที่สุด ภายใต้เครื่องมือที่มีความทันสมัย ความชำนาญของทีมสัตวแพทย์ และทีมงานที่ช่วยดูแลทุกชีวิตให้มีความปลอดภัยมากที่สุด
 
การผ่าตัดด้วยกล้อง (Laparoscopic Surgery)  เป็นการผ่าตัดที่ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เพื่อลดระยะเวลาในการดูแลแผล ลดโอกาสในการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้ว และลดระยะเวลาในการฟื้นตัวของสัตว์เลี้ยง

การตรวจทางด้านอายุรกรรม

    เป็นการดูแลสัตว์ป่วยทางด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป โดยสัตวแพทย์จะทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษา กับท่านเจ้าของ สัตว์เลี้ยงจะได้รับประโยชน์ จากความเชี่ยวชาญทางด้านกว้าง โดยสัตว์แพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวานในสัตว์เลี้ยง โรคหัด โรคลำไส้อักเสบ โรคหัวใจ ฯลฯ โดยสัตวแพทย์จะเป็นผู้ตรวจวินิจฉัย สัตว์ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสัตว์ป่วยที่มีอาการหลายอย่างในคราวเดียวกัน หรือสัตว์ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันเป็นต้น
 
คลินิกอายุรกรรม นอกจากจะดูแลสัตว์ป่วยจากปัญหาต่างๆ แล้ว ยังให้คำแนะนำ รวมไปถึงแนวทางป้องกันโรคต่างๆ และการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง การตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสม การฉีดวัคซีน โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันในการดูแลสัตว์ป่วยอย่างใกล้ชิด เปรียบเหมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

การตรวจรักษาเบาหวาน

      เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดมีค่าสูงขึ้น โดยเกิดจากร่างกายของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถสร้าง Insulin ซึ่งจะช่วยเก็บน้ำตาลเอาไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย ทำให้ร่ายกายของน้องเค้าไม่สามารถเอาน้ำตาลในเลือดไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งทำให้เกิดผลเสียที่กระทบกับอวัยวะในร่างกายหลายส่วน และมีผลเสียแทรกซ้อนต่างๆ เกิดขึ้นมาก
 
การรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดีที่สุด จำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านเจ้าของ และการดูแลที่ใกล้ชิดของสัตวแพทย์ รวมถึงการแนะนำ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปดูแลน้องๆ สัตว์เลี้ยง
 
การรักษา มีทั้งการกินยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และการฉีดยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนั้นสัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและถูกวิธี เพื่อลดผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการพามาตรวจเช็คน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ การควบคุมอาหารที่ถูกต้อง
 
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคเบาหวานจึงได้จัดเตรียมสัตวแพทย์ที่ชำนาญ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านเจ้าของทุกท่านให้มีประสิทธิภาพที่สุด

การตรวจรักษาโรคหัวใจ

    ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันให้บริการในการดูแล และรักษา ตลอดจนการป้องกันการเกิดโรคหัวใจของสัตว์เลี้ยงของท่านเจ้าของทุกท่าน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสัตว์เลี้ยงทุกชีวิต
 
ซึ่งปัญหาหนึ่งที่ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพบคือ ไม่ทราบว่าสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นโรค และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันจึงจัดทีมงานที่พร้อมในการดูแลและการให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับท่านเจ้าของทุกท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดกับสัตว์เลี้ยงของทุกท่าน

แผนกฉุกเฉิน

 

    ทุกวินาทีมีความสำคัญกับชีวิตของน้องๆ สัตว์เลี้ยง ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเมื่อใด ทางทีมสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันก็พร้อมช่วยเหลือทุกชีวิต อย่างทันท่วงที พร้อมเครื่องมือ การกู้ชีวิตอย่างเหมาะสม

แผนกตา

     โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันตระหนักดีถึงความสำคัญของดวงตา ทางโรงพยาบาลจึงได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ ความชำนาญของทีมสัตวแพทย์ เพื่อที่จะดูแลปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับดวงตาของสัตว์เลี้ยงของทุกท่าน ตลอดจนการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการดูแลดวงตาของสัตว์เลี้ยงของทุกท่านอย่างเหมาะสม เพื่อถนอมให้ดวงตาอยู่คู่กับสัตว์เลี้ยงของท่านยาวนานที่สุด ด้วยความห่วงใยถึงดวงตาของสัตว์เลี้ยงของท่าน

แผนกผิวหนัง

      โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงมีสาเหตุต่างๆ มากมาย โดยปกติจะเกิดได้จาก 2 ปัจจัยเป็นหลัก ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากการติดเชื้อและปัจจัยที่ไม่ได้มีการติดเชื้อ ซึ่งทั้งสองโรคนี้มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน และก็มีส่วนที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของสาเหตุ และการเกิดโรค ซึ่งสาเหตุของโรคนั้นสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

  1.  โรคผิวหนังที่มีสาเหตุจากปรสิต

  2.  โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

  3.  โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา และมาลาสซีเซีย

  4.  โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้แบบต่างๆ

  5.  โรคผิวหนังเนื่องจากสภาพภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายผันแปร

  6.  โรคผิวหนังที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร

  7.  โรคผิวหนังเนื่องจากพันธุกรรม

  8.  เนื้องอกที่ผิวหนัง

  9.  โรคผิวหนังจากสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นส่วนน้อย

   โรคผิวหนังเป็นโรคที่ไม่ได้ทำให้เกิดการเสียชีวิตทันที แต่เป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตของน้องๆ สัตว์เลี้ยงของเราแย่ลงไป ทางโรงพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของน้องๆ สัตว์เลี้ยง จึงได้จัดเตรียมทีมสัตวแพทย์ ที่จะดูแลสุขภาพผิว พร้อมทั้งให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดกับสัตว์เลี้ยงของทุกท่าน

 แผนกศัลยกรรมกระดูก

    ปัจจุบันการรักษาโรคกระดูกได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้ผลของการรักษาโรคกระดูกดีขึ้นตามลำดับ ทางโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชันได้จัดเตรียมทีมสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ความชำนาญ รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงของทุกท่านให้มีสุขภาพที่ดี และให้คำปรึกษากับท่านเจ้าของอย่างถูกต้องแม่นยำ

 ข้อมูลติดต่อ

 ที่อยู่: 37/7 3 .บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี ตลิ่งชัน

  • Bangkok, Thailand 10170

 http://www.talingchanpet.com/

 

 อีเมล : talingchanpet_01@hotmail.com

 Facebook : http://facebook.com/talingchanpet
 
 
ปลาน้ำจืดไทย   ป่าเขา-ทะเลไทย   เที่ยวจัง!...ตังค์จะหมดแล้ว...

 
สถานที่สำหรับตูบ
- คอกชุมแสงสงคราม [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
- sahaibangkaew สหายบางแก้ว [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
- เสียงจากเรา(the voice) โครงการหาทุนเพื่อช่วยสุนัข/แมวจรจัด [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
- สุนัขบางแก้วจาก สีหราช ชัยนาท [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
- เพื่อนข้างถนน [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
- น้องหมาหาบ้าน (เชียงใหม่) [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
- โครงการ นางฟ้า กับหมาวัด [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
- SOS ANIMALS Thailand [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
- Nok Saranchanok [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
- มิเนเจอร์ ชเนาเซอร์ คอกรักจังทีม กรุงเทพ (Schnauzer) [3 เมษายน 2555 09:18 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
ชื่อ : น้องตูบ   E-mail : nongtoob@gmail.com    วันที่ : 9 เมษายน 2555 10:33 น.
IP : 203.144.130.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

Copyright@2010 by www.nongtoob.com All right reserved.
Engine by MAKEWEBEASY